ساختمان سازمان نظام مهندسی مشهد

ساختمان سازمان نظام مهندسی مشهد با مساحتی در حدود ۱۴۲۰۰ متر مربع، با الهام از سازه های سنتی ایران توسط دفتر معماری دیگر در شهر مشهد طراحی شده است.

خانه( ویلا) گلخانه کرج

خانه( ویلا) گلخانه کرج، کاری از دفتر معماری شهر شب است که به منظور اقامت یک خانواده ۶ نفره در تعطیلات درحاشیه شهرستان کرج طراحی و اجرا شده است. برای…