فراخوان مسابقه «طراحی کتابخانه عشایری»

كتاب خوب، يكى از بهترين ابزارهاى كمال بشرى است و کتاب‌خوانی یکی از ارزش‌های بزرگ هر جامعه است. جامعه‌ی ایران با گوناگونی وسیعی که در الگوهای زندگی دارد، نیازمند الگوهای…