بازسازی خانه کاوه

خانه کاوه نمونه بسیار خوبی از حفاظت از ساختمان های با ارزش در شهر تهران است. چرا که اکثریت سازندگان ترجیح می دهند و بناهای قدیمی را تخریب کرده و…