خانه هنرمندان ایران ، از سربازخانه دیروز تا خانه هنرمندان امروز

در این مقاله به بیان گزارشی از روند تغییر در بنای خانه هنرمندان ایران پرداخته می‌شود. در ادامه جهت مطالعه این مقاله با رسانه هنر و معماری ساباط همراه باشید. تاریخچه…