خانه آجری مازیار

خانه آجری مازیار یک ساختمان ویلایی در استان مازندران است که دراین بخش از بررسی بناهای شاخص  ایران و جهان، با آن آشنا می‌شویم. این بنا در زمینی به وسعت ۲۵۰…