چهاردهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

چهاردهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران با ابعاد گسترده و دعوت از شرکت‌کنندگان پروژه‌های اجرا شده در داخل کشور توسط فصلنامه معماری و ساختمان برگزار می‌گردد. در این مسابقه…