بازطراحی و مرمت موزه ویکتوریا و آلبرت لندن

در این مقاله به بررسی روند تغییرات، مرمت و توسعه موزه ویکتوریا و آلبرت لندن پرداخته می‌شود. در ادامه جهت مطالعه این مقاله با رسانه هنر و معماری ساباط همراه باشید.…

خانه هنرمندان ایران ، از سربازخانه دیروز تا خانه هنرمندان امروز

در این مقاله به بیان گزارشی از روند تغییر در بنای خانه هنرمندان ایران پرداخته می‌شود. در ادامه جهت مطالعه این مقاله با رسانه هنر و معماری ساباط همراه باشید. تاریخچه…

مرمت و احیاء بانک شاهی (تجارت)

در این مقاله با بررسی مرمت و احیاء بانک شاهی (تجارت) میدان امام خمینی (توپخانه) تهران، به تاریخچه این ینا، نحوه مرمت و همچنین ایده‌های طرح این ساختمان پرداخته خواهد…