نکات ضروری در طراحی داخلی منازل از زبان متخصصین

در این مقاله به بیان نکات کلیدی در طراحی فضاهای داخلی منازل مسکونی از زبان متخصصین این امر پرداخته‌­ایم.

نورپردازی مصنوعی و نقش آن در ارتقاء کیفیت معماری

نورپردازی یکی از تاثیرگذارترین اقدامات در افزایش میزان مطلوبیت فضا می باشد چرا که می تواند یک فضا را از لحاظ بصری تقویت کرده و یا بطور کلی از بین…