طراحی داخلی چیست؟

در این مقاله به مفهوم طراحی داخلی و بیان تاثیرات آن بر زندگی روزمره مردم پرداخته شده و اصولی که در طراحی داخلی می‌بایست مورد توجه قرار گیرند؛ بررسی می‌شود.

نکات ضروری در طراحی داخلی منازل از زبان متخصصین

در این مقاله به بیان نکات کلیدی در طراحی فضاهای داخلی منازل مسکونی از زبان متخصصین این امر پرداخته‌­ایم.

نورپردازی مصنوعی و نقش آن در ارتقاء کیفیت معماری

نورپردازی یکی از تاثیرگذارترین اقدامات در افزایش میزان مطلوبیت فضا می باشد چرا که می تواند یک فضا را از لحاظ بصری تقویت کرده و یا بطور کلی از بین…

تاثیر رنگها در تغییر ادراک ما از فضای داخلی

رنگها نقش بسزایی در ادراک ما ازفضایی داخلی دارند. در این مقاله ایده هایی بیان می شود که نمایانگر تاثیر رنگها در تغییر ادراک افراد از فضاهای داخلی می باشد.

چگونه می توان فضاهای مختلف منازل کوچک را بزرگتر جلوه داد؟

در این مقاله ایده ها و راهکارهایی ساده و در عین حال کم هزینه برای بزرگتر جلوه دادن فضاهای داخلی منازل مسکونی کوچک پرداخته می شود.

طراحی داخلی فروشگاه پوشاک زنانه ماهر

در این مقاله نگاهی به طراحی داخلی فروشگاه پوشاک زنانه ماهر در همدان داشته ایم, نوع آوری و خلاقیت در استفاده از عناصر مختلف در طراحی این فروشگاه موجب افزایش…