معماری پیدایش کیهانی - غیر خطی

معماری پیدایش کیهانی غیر خطی سبکی است نوپا و با ۱۰ الی ۱۲ سال سابقه، چارلز جنکز اولین شخصی بود که نظریات جدید علمی و فلسفی را وارد حوزه معماری…

معماری دیکانستراکشن

دیکانستراکشن در معماری عنوان سبکی مربوط به اواخر قرن بیستم است که مستقیماً از فلسفه دیکانستراکشن استخراج شده و نگرشی چند وجهی و چند معنایی به دال و مدلول و…

پست مدرن

از دهه شصت ميلادي موضوع پست مدرن در معماری به صورت يك سبك مهم مطرح شد و انتقادات زير بنايي به انديشه منطق گرا و تكنو مدار معماری مدرن وارد گرديد . آغازگر اين…

معماری فولدینگ

بحث فولدینگ در معماری از اوایل دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و به تدریج اکثر معماران نامدار سبک دیکانستراکشن مانند پیترآیزنمن، فرانک گری، زاها حدید و حتی معمار مدرنیست فیلیپ جانسون…

نئو‌فوتوریسم

نئو‌فوتوریسم ( آینده‌ گرایی نو) جنبشی در زمینه هنری، طراحی و معماری در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است. این جنبش بیانگر اعتقادی ایده‌آل گرایانه برای…