ساختمان پزشکی اطلس همدان

ساختمان پزشکی اطلس پروژه ای است که در آن کاربرد مصالح مقرون بصرفه، ابزارهای دیجیتالی پیشرفته و استفاده از روشهای خلاقانه طراحی موجب خلق بنایی بدیع شده است.

نورپردازی مصنوعی و نقش آن در ارتقاء کیفیت معماری

نورپردازی یکی از تاثیرگذارترین اقدامات در افزایش میزان مطلوبیت فضا می باشد چرا که می تواند یک فضا را از لحاظ بصری تقویت کرده و یا بطور کلی از بین…

خانه باغ کورنوال

خانه باغ کورنوال پروژه ای مسکونی است که برای زندگی چند نسل از یک خانواده در سنگاپور و با ایده خلق بهشتی در منطقه گرمسیری طراحی و اجرا شده است.