سومین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان

سومین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان همراه با سومین دوره گالری معماران جوان در فستیوال معماران ایران برگزار می‌شود. معرفی سومین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان ضرورت و نیاز ایجاد…

مسابقه معماری " از باغشهر تا باغ شهر"

فراخوان مسابقه ” از باغشهر تا باغ شهر ” با موضوع طراحی فضای پیشخوان ورودی باغ گلهای شهر اصفهان مقدمه باغشهر تاریخی اصفهان در مسیر پر فراز و فرود زیست…

نخستین دوسالانه جایزه ملی خانه ایرانی در معماری معاصر

فراخوان نخستین دوسالانه «جایزه ملی خانه ایرانی در معماری معاصر» مقدمه معمـاری اصیل و باهـویت ایـرانی درهمه گونه‌های آن به ویژه خانه همواره در دنیا مطرح بوده است؛ اما در…

مسابقه طراحی دروازه دانش

مسابقه طراحی ” دروازه دانش ” به همت دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود. در روند تبدیل شدن دانشگاه صنعتی اصفهان به دانشگاه نسل چهارم و با همکاری زنجیره فرهنگی…

فراخوان مسابقه «طراحی کتابخانه عشایری»

كتاب خوب، يكى از بهترين ابزارهاى كمال بشرى است و کتاب‌خوانی یکی از ارزش‌های بزرگ هر جامعه است. جامعه‌ی ایران با گوناگونی وسیعی که در الگوهای زندگی دارد، نیازمند الگوهای…