فراخوان جشنواره بین المللی عکس مزارات

حضور در پیشگاه قبور پیشوایان، بزرگان و شخصیت‌های معتبر دینی جامعه و اظهار ارادت و دریافت فیض معنوی همواره در فرهنگ‎‌های دینی جهان به ویژه فرهنگ اسلامی جایگاهی ویژه داشته…