چهارمین کنفرانس یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران

 چهارمین کنفرانس یافته های نوین عمران،معماری و صنعت ساختمان ایران، با عضویت در خبرنامه رسانه هنر و معماری ساباط از رویداد های دنیای هنر و معماری مطلع شوید.

شیوه خراسانی

اولین شیوه معماری پس از ورود اسلام به ایران شیوه خراسانی نام داشت این شیوه از معماری ایران  در واقع پرداخته شده سبک پارتی است و کلیه اصول معماری ایران…