ایستگاه حمل و نقل مرکز تجارت جهانی

ایستگاه حمل و نقل مرکز تجارت جهانی ایستگاه حمل و نقل مرکز تجارت جهانی توسط سانتیاگو کالاتراوا در آمریکا طراحی شده است.این مرکز در سطح خیابانی به عنوان یک ساختار مستقل…

ساختمان اداری صبا

ساختمان اداری صبا نام: ساختمان اداری صبا آدرس: تهران، قیطریه، بلوار صبا، کوچه خلیلی شركت مشاور: گروه طراحان ماهیار معمار: مهدی حمزه نژادی تیم طراحی: مرتضی غفوری، سعید رحمانی، ایمان…