اولین دوره مسابقات لیگ معماران جوان ایران

اولین دوره مسابقات لیگ معماران جوان با رویکردی هنری و عملکردگرایانه در پی یافتن پاسخ هنر به نیازها و چالش‌های بشری از دریچه معماری است، معماری نوینی که فرهنگ و…

دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران، با بررسی پروژه‌های اجرایی، در مهرماه سال ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار خواهد شد. معیارها : خلاقیت و نگاهی نو. توانایی طراح در…